• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Zmiana nazwy Uczelni

| Piotr Kulczyk

Szanowni Państwo,

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw od 1 września 2023 Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zmienia nazwę na „Akademia Wymiaru Sprawiedliwości”.

 

Kandydaci zeszłoroczni

| Ewelina Staniszewska

Szanowni Państwo,


osoby, które brały udział w zeszłorocznej rekrutacji na studia na kierunku Penitencjarystyka (rok akademicki 2022/2023) i przechodziły badania psychologiczne, proszone są o zgłoszenie tego faktu (np. w wiadomości przez IRK). Informacja ta może znacznie przyspieszyć proces rekrutacji w przypadku kandydatów zeszłorocznych.

Rekrutacja 2023/2024

| Dawid Bogucki

 

Witamy na stronie internetowej rejestracji kandydatów.

 

 W dniu 1 lutego rozpocznie się rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

 

 

        Oferta studiów na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest skierowana do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, wielowymiarowością profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych.

        W trakcie nauki Student poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych prowadzących do przestępstw, zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych, a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie.

        Absolwent poprzez zdobytą wiedzę − zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, będzie w pełnym zakresie przygotowany do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia(w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

        Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

        Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, a także:

 

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie była karana sądownie;
  • ma zdany egzamin maturalny;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  • złoży podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
  • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

        Kandydata powinna cechować chęć pomocy innym, empatia, odpowiedzialność za swoje działania, rozwaga, opanowanie i cierpliwość. Ponadto każdy kandydat na studia na kierunku Penitencjarystyka powinien być osobą godną zaufania, wykazywać cechy szlachetności i uczciwości oraz reprezentować wszystkie fundamentalne wartości.

        W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademickim 2023/2024
na stronie internetowej Uczelni.

 

 

 

www.swws.edu.pl

 

 

 

ZAPISY NA STUDIA, A ZAŁOŻENIE KONTA

| Dawid Bogucki

UWAGA!!!!

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE IRK NIE JEST JEDNOZNACZENE Z ZAPISANIEM SIĘ NA STUDIA!!!

Po założeniu konta należy ZAPISAĆ się na wybrany KIERUNEK STUDIÓW, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie utworzone.

 

ZAPISY NA STUDIA

| Dawid Bogucki

 ZAPISY NA STUDIA

Aby pomyślnie utworzyć zgłoszenie rekrutacyjne na wybranym kierunku studiów należy utworzyć konto i uzupełnić wymagane zakładki, w tym wykształcenie

W przypadku TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW wystarczy wskazać rodzaj matury nowa matura i rok uzyskania 2022, następnie edytować wyniki egzaminów i w kolumnie czy zdawane zaznaczyć zdawane na maturze przedmioty. Wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych zakładek, należy zapisać się na kierunek studiów za pomocą zakładki rekrutacja lub oferta, klikając na opis wybranego kierunku studiów wybierając opcję zapisz się